Wydział Ekonomii
i Finansów

 

Koło Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej

adres:

15-062 Białystok, Warszawska 63

kontakt:

d.andrejuk@uwb.edu.pl

media społecznościowe:

 -

 

Opiekun koła naukowego

dr Tomasz Poskrobko

 

Przewodniczący koła naukowego

Dariusz Andrejuk

 

Opis działalności koła naukowego

Koło Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej działa na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku od listopada 2020 roku. Celem działalności jest poszerzanie i promocja wiedzy z zakresu ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej. Koło realizuje cel poprzez:

-     organizację wykładów, seminariów i konferencji naukowych,

-     udział w pracach naukowo-badawczych, konferencjach naukowych.

 

Wybrane aktywności koła naukowego

Organizacja webinaru nt. Cele zrównoważonego rozwoju ONZ a rozwój nowych technologii i eksperymenty - prowadzący Ewelina Gorbacz (Samsung Inkubator Białystok), Jakub Kwiatkowski (Młodzieżowy Strajk Klimatyczny Białystok), 17.05.2021 r.  

Organizacja webinaru nt. Eksperymenty dotyczące decyzji w warunkach niepewności - prowadzący dr Michał Lewandowski, 29.03.2021 r.

Organizacja webinaru nt. Jakie błędy poznawcze popełniamy i co na to nasz portfel - prowadzący dr Anna Matel (Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku), 14.12.2020 r. 

Organizacja otwartego wykładu na temat ekonomii behawioralnej - wykład wygłosił dr Tomasz Poskrobko (Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku), 26.11.2020 r. 

Organizacja webinaru nt. Wprowadzenie do Ekonomii Eksperymentalnej - prowadzący dr Tomasz Poskrobko (Wydział Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku), 9.11.2020 r.

Organizacja otwartego wykładu na temat ekonomii behawioralnej, który wygłosił dr Tomasz Poskrobko, pracownik Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, 26 listopada 2020 r.  za pośrednictwem platformy MS Teams.

 

Status koła naukowego

aktywne

Przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Ekonomii Eksperymentalnej zapraszają wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w życiu Koła, śledzenia nadchodzących wydarzeń udostępnianych na stronie internetowej
Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku!