Wydział Ekonomii
i Finansów

 

Koło Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej

adres:

15-062 Białystok, Warszawska 63

kontakt:

d.andrejuk@uwb.edu.pl

media społecznościowe:

 -

 

Opiekun koła naukowego

dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB

 

Przewodniczący koła naukowego

Dariusz Andrejuk

 

Opis działalności koła naukowego

Koło Naukowe Ekonomii Eksperymentalnej działa na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku od listopada 2020 roku. Celem działalności jest poszerzanie i promocja wiedzy z zakresu ekonomii behawioralnej i eksperymentalnej. Koło realizuje cel poprzez:

-     organizację wykładów, seminariów i konferencji naukowych,

-     udział w pracach naukowo-badawczych, konferencjach naukowych.

 

Wybrane aktywności koła naukowego

Organizacja otwartego wykładu na temat ekonomii behawioralnej, który wygłosił dr Tomasz Poskrobko, pracownik Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku, 26 listopada 2020 r.  za pośrednictwem platformy MS Teams.

 

Status koła naukowego

aktywne

Przedstawiciele Studenckiego Koła Naukowego Ekonomii Eksperymentalnej zapraszają wszystkich zainteresowanych do aktywnego udziału w życiu Koła, śledzenia nadchodzących wydarzeń udostępnianych na stronie internetowej
Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku!