Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria
 
Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie
Kierownik:
 Imię i Nazwisko e-mail konsultacje
Prof. zw. dr hab. Henryk Wnorowski h.wnorowski@uwb.edu.pl poniedziałek 16.30-18.00

 

Pracownicy:
 Imię i Nazwisko e-mail konsultacje

dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra, prof UwB

broszkowska@poczta.onet.pl

wtorek 10.30-12.00 

 

dr hab. Artur Bołtromiuk, prof. UwB

abolt@o2.pl wtorek 8:15-9:00

dr Ewa Magrel

e.magrel@uwb.edu.pl poniedzialek 13:00-14:30

dr Anna Wierzbicka

a.wierzbicka@uwb.edu.pl wtorek 18.15-19.45
dr Angelika Andrzejczyk a.andrzejczyk@uwb.edu.pl

 

urlop

 

 
Doktoranci:
  Imię i Nazwisko e-mail  konsultacje