Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Katarzyna Wierzbicka

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Teorii Ekonomii

(085) 745-77-28
k.wierzbicka@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 221

konsultacje: poniedziałek 11.30-13.00

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate