Wydział Ekonomii
i Finansów

 

dr Katarzyna Dębkowska

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Zakład Metod Ilościowych

(085) 745-77-23
k.debkowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 305

konsultacje:     piątek 9.45 - 11.15

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate