Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

mgr Karolina Trzaska

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Ekonomii Instytucjonalnej

(085) 745-77-28
k.trzaska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 221

konsultacje: wtorek 13.15-14.45

forma zdalna - za pośrednictwem platformy (Blackboard Collaborate  po uprzednim kontakcie mailowym) 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate