Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

INSTYTUCJONALNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Henryk Wnorowski

INSTYTUCJONALNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Białystok 2011, ISBN: 978-83-7431-264-6

spis treści

Cena: 30,45 zł (brutto)


Henryk Wnorowski

INSTYTUCJONALNE UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

Białystok 2011, ISBN: 978-83-7431-264-6

spis treści

Cena: 30,45 zł (brutto)