Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

INSTYTUCJONALNE ASPEKTY ROZWOJU SEKTORA B+R W POLSCE. OD GOSPODARKI IMITACYJNEJ DO INNOWACYJNEJ

Kazimierz Meredyk, Anna Wildowicz-Giegiel (red.)

INSTYTUCJONALNE ASPEKTY ROZWOJU SEKTORA B+R W POLSCE. OD GOSPODARKI IMITACYJNEJ DO INNOWACYJNEJ

Białystok 2011, ISBN 979-83-7431-274-5

Cena: 30,45 zł (brutto)


Kazimierz Meredyk, Anna Wildowicz-Giegiel (red.)

INSTYTUCJONALNE ASPEKTY ROZWOJU SEKTORA B+R W POLSCE. OD GOSPODARKI IMITACYJNEJ DO INNOWACYJNEJ

Białystok 2011, ISBN 979-83-7431-274-5

Cena: 30,45 zł (brutto)