Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

INNOWACYJNE METODY I INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH

Anna Gardocka-Jałowiec (red.)

INNOWACYJNE METODY I INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH

Białystok 2012, ISBN 978-83-7431-331-5/

Nakład wyczerpany


Anna Gardocka-Jałowiec (red.)

INNOWACYJNE METODY I INSTRUMENTY ZARZĄDZANIA W ORGANIZACJACH PUBLICZNYCH

Białystok 2012, ISBN 978-83-7431-331-5/

Nakład wyczerpany