Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

II tura rekrutacji na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapisów na nową edycję Studiów Podyplomowych Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego. II tura naboru kandydatów trwa od 22 września do 13 listopada br. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji są dostępne pod poniższym linkiem:

https://weif.uwb.edu.pl/rekrutacja-2612

Uwaga!

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości korzystania z dofinansowania czesnego ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych funduszy informujemy, że honorujemy wszelkie formy wsparcia. W ubiegłych latach Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego były Usługodawcą w ramach projektu Bony na Szkolenia. W nadchodzącej edycji projektu, tj. w październiku 2020 r., również przewidujemy zgłoszenie ww. usługi do Bazy Usług Rozwojowych. Szczegółowe informacje na temat projektu Bony na Szkolenia są dostępne w portalach internetowych instytucji organizujących projekt.