Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

prof. dr hab. Henryk Wnorowski

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie - Kierownik

Zakład Teorii Przedsiębiorstwa - Kierownik

(085) 745-77-06
h.wnorowski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 203

poniedziałek: 11:15-12:45, pokój 203