Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

Harmonogram czynności stypendialnych

W związku z koniecznością dostosowania modułu stypendialnego w systemie USOSweb do ustawy z dnia 20 lipca 2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce informujemy, że z Międzyuczelnianego Centrum Informatyzacji nadchodzą na bieżąco modyfikacje wniosków stypendialnych.


Harmonogram czynności stypendialnych w Uniwersytecie w Białymstoku zostanie opublikowany między 10 a 14 października 2019 roku.