Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

Lp.

Nr projektu

Tytuł projektu

Imię, nazwisko, stopień lub tytuł naukowy kierownika projektu

Środki finansowe  przyznane jednostce naukowej

Data zawarcia umowy

Termin zakończenia realizacji projektu

Nazwa instytucji finansującej

Nazwa programu, w ramach którego projekt jest finansowany

2019

1.

nr 406/WCN/2019/1

Optimum. Economic Studies – MNiSW Wsparcie dla czasopism naukowych

dr hab. Anna Gradocka-Jałowiec, prof. UwB

43 853

17.07.2019

31.12.2020

MNiSW

WCN - Wsparcie dla czasopism naukowych

2.

878/P-DUN/2019

Optimum. Economic Studies

dr hab. Anna Gardocka-Jałowiec, prof. UwB

78 436,50

3.06.2019

31.12.2020

MNiSW

DUN - wydawnictwa

3.

ROR-II/KSOW-N-15/2019

Czynniki sukcesu współpracy rolników województwa podlaskiego w ramach grup producentów - projekt finansowany jest ze środków KSOW, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

49 522

01.04.2019

31.10.2019

Urząd Marszałkowski

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

4.

2018/31/N/HS4/02333

Model wyborów mieszkaniowych w cyklu życia gospodarstwa domowego

dr Anna Matel

86 989

21.06.2019

20.06.2021

NCN

PRELUDIUM 16

5.

DEC- 2019/03/X/HS4/01006

Możliwości zastosowania metody SEM-PLS do badania zależności między kapitałem ludzkim, kapitałem społecznym, międzynarodowym transferem technologii a inteligentnym rozwojem krajów Unii Europejskiej - wyjazad konsultacyjny

dr Iwona Skrodzka

10 732

19.12.2019

18.12.2020

NCN

Miniatura 3

6.

DEC- 2019/03/X/HS4/01747

Heurystyka dostępności w wycenie warunkowej dóbr środowiskowych

dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko

26 400

19.12.2019

18.12.2020

NCN

Miniatura 3

2018

7.

ROR-II/KSOW-N-13/2018

Projektu w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2018, Plan operacyjny na lata 2018-2019, zatytułowny "Analiza opłacalności produkcji i dystrybucji produktów ekologicznych w województwie podlaskim z wykorzystaniem wybranych modeli krótkich łańcuchów dostaw"

dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB

27 216  

10.05.2018

31.10.2018

Urząd Marszałkowski

 Plan Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2018

2017

8.

2016/21/B/HS4/01583

Wspomaganie negocjacji dwustronnych z uwzględnieniem myslenia heurystycznego oraz ograniczeń poznawczych negocjatorów

dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB

260 351  

22.02.2017

21.02.2020

NCN

OPUS 11

2016

9.

2015/17/N/HS4/02108

Transfer technologii a przewaga konkurencyjna przedsiębiorstw w Polsce

dr Karina Sachpazidu-Wójcicka

97 442  

24.02.2016

23.02.2018

NCN

PRELUDIUM 9

10.

2016/20/T/HS4/00412

Stypendium doktorskie w ramach konkursu Etiuda 4

mgr Renata Budlewska

102 700  

1.10.2016

05.10.2019

NCN

ETIUDA 4

11.

548/P-DUN/2016

DUN wydawnictwa - nazwa zadania: Wdrożenie otwartego systemu do obsługi czasopsim Open Jurnal Systems dla czasopisma Optimum. Studia Ekonomiczne.

dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB jako redaktor OPTIMUM

73 200  

4.01.2016

31.12.2017

MNiSW

DUN - wydawnictwa 2016

2015

12.

2014/13/N/HS4/02870

Tax expenditures jako forma publicznego wpsarcia przedsiębiorstw w Polsce

mgr Renata Budlewska

89 850  

06.02.2015

05.11.2017

NCN

PRELUDIUM 7

13.

No. 564651-EPP-1-2015-1-SK- EPPJMO-NETWORK

SULANET - Sustainable Land Management in Europe

dr hab. Adam Sadowski, prof. UwB

100 012  

2015-09-01

2018-08-31

Komisja Europejska

ERASMUS+ (Jean Monnet Networks Project)

2014

14.

2013/11/N/HS4/033327

Ewolucja systemu nadzoru korporacyjnego w Rosji

dr Monika Fiedorczuk

65 490  

20.08.2014

19.10.2016

NCN

PRELUDIUM 6

15.

DI2013 024643

Wpływ edukacji na rozwój postaw przedsiębiorczych

mgr Angelika Parfieniuk

170 708  

2014-08-25

2016-11-24

MNiSW

Program "Diamentowy Grant"; konkurs 43

2012

15.

2011/03/B/HS4/03857

Modelowanie i wspomaganie słabo ustrukturyzowanych problemów negocjacyjnych

dr hab. Ewa Roszkowska, prof. UwB

381 120  

17.08.2012

16.08.2015

NCN

OPUS 2

2011

17.

N N112 384840

Szacunek pozaśrodowiskowych korzyści i kosztów zewnętrznych modernizacji systemów energetycznych na poziomie lokalnym

dr inż. Tomasz Poskrobko

236 040  

27.05.2011

26.11.2013

NCN

40 konkurs wniosków o finansowanie projektów badawczych

18.

2011/01/B/HS4/02878

Tax expenditures jako narzędzie transparentnej polityki fiskalnej - definicja, szacowanie i ocena

dr hab. Ryta Iwona Dziemianowicz, prof. UwB

67 080  

01.12.2011

30.11.2013

NCN

OPUS 1

19.

N N113 345540

Wpływ kryzysu gospodarczego na systemy finansowe jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie największych miast w Polsce)

dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

48 960  

06.05.2011

05.05.2013

NCN

40 konkurs wniosków o finansowanie projektów badawczych

2009

20.

N N113 241436

Efektywne zarządzanie długiem w jednostce samorządu terytorialnego (na przykładzie JST w województwie podlaskim)

dr  hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB

75 000  

20.04.2009

19.10.2010

MNiSW

36 konkurs wniosków o finansowanie projektów badawczych

21.

N N111/B/H03/2009/37

Modelowanie zrównoważonego rozwoju regionów.

dr hab. Dorota Perło

33 600  

05.10.2009

04.10.2010

MNiSW

37 konkurs wniosków o finansowanie projektów badawczych