Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

GRANICE PAŃSTWOWE, RELACJE Z SĄSIEDZTWEM GOSPODARCZYM I WSCHODNIE GRANICE POLSKI TOM I I TOM II

Aleksander Maksimczuk

GRANICE PAŃSTWOWE, RELACJE Z SĄSIEDZTWEM GOSPODARCZYM I WSCHODNIE GRANICE POLSKI TOM I I TOM II

Białystok 2013, ISBN: 978-83-7431-370-0 (tom I) ISBN: 978-83-7431-379-7 (tom II)

Cena:68,00 zł (brutto)

nakład wyczerpany


Aleksander Maksimczuk

GRANICE PAŃSTWOWE, RELACJE Z SĄSIEDZTWEM GOSPODARCZYM I WSCHODNIE GRANICE POLSKI TOM I I TOM II

Białystok 2013, ISBN: 978-83-7431-370-0 (tom I) ISBN: 978-83-7431-379-7 (tom II)

Cena:68,00 zł (brutto)

nakład wyczerpany