Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Ewelina Mielech

Katedra Finansów

Zakład Finansów Samorządu Terytorialnego

(85) 745-77-20
e.mielech@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 229

konsultacje: 

Urlop macierzyński

 

   

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate