Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Ewelina Mielech

Katedra Finansów

Zakład Finansów Samorządu Terytorialnego

(85) 745-77-20
e.mielech@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 229

konsultacje: 

Konsultacje nie odbywają się ze względu na zwolnienie lekarskie.

wtorek 11.15-12.45

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy MS Teams 

nazwa użytkownika: e.mielech@pracownik.uwb.edu.pl

 

   

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate