Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Ewa Magrel

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Zakład Teorii Przedsiębiorstwa

(085) 745-77-06
e.magrel@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 203

czwartek: 8:30 - 10:00, pokój 202

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate