Wydział Ekonomii
i Finansów

Realizacją programu Erasmus+ na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku zarządza International Cooperation Team

dr Zofia M. Karczewska

Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus +

 erasmus.econfin@uwb.edu.pl

dr Edyta Sidorczuk-Pietraszko

Koordynator Programu Erasmus+
ds. mobilności kadry i współpracy ze studentami non-degree

 e.sidorczuk@uwb.edu.pl

dr Emilia Jankowska- Ambroziak

Koordynator Programu Erasmus+
ds. studentów przyjeżdżających

 e.jankowska@uwb.edu.pl

mgr Mariusz Mak

Koordynator Programu Erasmus+
ds. studentów wyjeżdżających

 m.mak@uwb.edu.pl

 

Na szczeblu centralnym UwB pytania związane z programem Erasmus+ można kierować do pracowników Działu Współpracy Międzynarodowej  (dane kontaktowe: ul. Świerkowa 20 B, 15 - 328 Białystok, pokój 11, parter, tel./fax +48 85 745 70 89, e-mail: ac-dwz@uwb.edu.pl).