Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Emilia Jankowska-Ambroziak

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Rozwoju Regionalnego i Polityki Gospodarczej

(085) 745-77-31
e.jankowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 234

konsultacje: poniedziałek 11:30-13:00

(także w formie zdalnej na MS Teams)

 *Konsultacje z 14.11.2022 przeniesione na 16.11.2022 w godz. 13:00-14:30.

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate