Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Emilia Jankowska-Ambroziak

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Rozwoju Regionalnego i Polityki Gospodarczej

(085) 745-77-31
e.jankowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 234

konsultacje: poniedziałek 11:30-13:00*

(także w formie zdalnej na MS Teams)

 *27.06.2022 - konsultacje odwołane, odbędą się 24.06.2022 w godz. 8:30 - 10:00

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate