Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

EKOBIZNES

Międzywydziałowe studia pierwszego stopnia (stacjonarne)

Czego nauczysz się podczas studiów?

Studiując EKOBIZNES zdobędziesz umiejętność łączenia zagadnień związanych z gospodarką i środowiskiem przyrodniczym. Zrozumiesz rolę i znaczenie środowiska w różnych formach aktywności gospodarczej. Zostaniesz przygotowany do prowadzenia własnej działalności biznesowej w oparciu o założenia „zielonej gospodarki”. Studia te przygotują Cię do podjęcia pracy w branżach związanych z gospodarowaniem i ochroną środowiska. Poznasz zasady zrównoważonego rozwoju i będziesz potrafił zastosować je w praktyce.

 

Czym możesz się zajmować po EKOBIZNESIE? Gdzie możesz pracować?

  • możesz prowadzić własną działalność gospodarczą bazującą na wykorzystaniu potencjału przyrodniczego oraz innowacyjnych technologii środowiskowych, szczególnie w zakresie produkcji żywności, wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
  • możesz prowadzić działalność konsultingową w zakresie ocen oddziaływania na środowisko, monitoringu środowiska, analizy rynków, towarów i usług środowiskowych oraz analizy ryzyka ekonomiczno-ekologicznego,
  • możesz podjąć pracę w przedsiębiorstwach jako specjalista w zakresie systemów zarządzania środowiskiem, •  możesz podjąć pracę w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w tym w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska.
Kierunek Ekobiznes pierwszego stopnia

 

Ekobiznes POBIERZ

Zapoznaj się ze szczegółami

Szczegółowe informacje znajdziesz w systemie Internetowej Rejesteracji Kandydatów