Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

EGZAMINY DOKTORSKIE

 

Terminy egzaminów doktorskich:

EKONOMIA

14.11.2022 r. godz. 09:00

 

FILOZOFIA/SOCJOLOGIA:

14.11.2022 r. godz. 10:00

 

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY: 

14.11.2022 r. godz. 08:15 - język angielski 

 

zgłoszenia do egzaminów prosze kierować na adres: k.wlodkowska@uwb.edu.pl

 


Zarządzenie nr 97 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 10 listopada 2020 r. 
w sprawie wytycznych dotyczących organizacji publicznej obrony rozprawy doktorskiej oraz przeprowadzania egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich i  weryfikacji efektów uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK w formie zdalnej w Uniwersytecie w Białymstoku

  

Egzamin z dyscypliny podstawowej: EKONOMIA

Komisja

Uchwała

Załacznik 1 - zestaw pytań

 

 

Egzamin z dyscypliny dodatkowej: FILOZOFIA

zagadnienia egzamin doktorski z filozofii obowiązujące od 1.10.2017 r.

Komisja

 

 

Egzamin z dyscypliny dodatkowej: SOCJOLOGIA

zagadnienia z socjologii na egzamin doktorski

Komisja

 

 

Egzamin z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO:

Komisja

Wymagania: znajomość języka obcego na poziomie zaawansowanym, umiejętność przekazywania informacji, dyskusji, nawiązywania kontaktu, oraz umiejętność rozumienia tekstów specjalistycznych.

Przewidywany czas na przeprowadzenie egzaminu: 30 minut.

Egzamin składa się z dwóch części, z których wystawiana jest ocena łączna.

Część I – przedstawienie się kandydata (autoprezentacja)

Przewidywany czas: 5 minut

Celem tej części jest sprawdzenie umiejętności przestawienia się kandydata w kontekście prowadzonej pracy naukowo-badawczej oraz nawiązanie i podtrzymanie rozmowy w języku obcym.

Zagadnienia:

działalność zakładu/katedry (działalność naukowo-badawcza, dydaktyczna), w którym/której pracuje kandydat lub przebiegu studiów doktoranckich; dziedzina, w jakiej specjalizuje się kandydat, jego wkład w rozwój działalności zakładu, osiągnięcia naukowe i zawodowe, udział w konferencjach, programach i projektach; przyszłe plany zawodowe, naukowo-badawcze;

Część II – Prezentacja pracy doktorskiej

Przewidywany czas: 15-25 minut

Celem tej części jest sprawdzenie umiejętności prezentacji pracy doktorskiej w języku obcym, umiejętność dyskusji dotyczącej pracy doktorskiej oraz sprawdzenie umiejętności rozumienia tekstów specjalistycznych.

Elementy prezentacji:

temat pracy;

rodzaj i wyniki badań, materiały źródłowe, w tym materiały w języku obcym;

etapy powstawania pracy/ rozdziały pracy;

metody i przedmiot badań;

wnioski;

możliwości praktycznego wykorzystania wyników pracy;

tendencje, badania, osiągnięcia w danej dziedzinie w Polsce i/lub na świecie.

Część III Dyskusja

Rozumienie tekstów specjalistycznych z zakresu pracy doktorskiej

Kandydat ma za zadanie:

  • przedstawić w j. obcym temat tekstu (w formie opinii, polemiki, porównania do znanych kandydatowi praktyk w kraju lub zagranicą

 

 Komisja

 Uchwała Nr 377 w sprawie zakresu egzaminów doktorskich