Wydział Ekonomii
i Finansów

Egzamin dyplomowy przeprowadzany jest przed Komisją egzaminacyjną w składzie:

  • Przewodniczący,
  • Promotor,
  • Recenzent

 

Egzamin dyplomowy odbywa się w terminie i miejscu wyznaczonym w sekretariacie Komisji i podanym w Terminarzu obron na stronie internetowej WEiF.

  • Egzamin licencjacki przeprowadzany jest w formie ustnej. W części pierwszej student dokonuje krótkiej prezentacji podjętego problemu badawczego, celu pracy, jej zakresu i uzyskanych rezultatów oraz odpowiada na pytanie Komisji dotyczące przedmiotu pracy dyplomowej (Pytanie nr 1). W drugiej części egzaminu student losuje dwa pytania: pytanie z listy – Zestaw pytań ogólnych (Pytanie nr 2) dla danego kierunku studiów oraz pytanie z listy Zestaw pytań specjalizacyjnych (Pytanie nr 3) dla danej specjalności, na której student realizował program studiów. Komisja egzaminacyjna w trakcie egzaminu może formułować dodatkowe pytania. Z każdej części egzaminu dyplomowego Komisja wystawia ocenę. Wynik ogólny egzaminu Komisja ustala na podstawie ocen otrzymanych z poszczególnych części egzaminu. Wyniki egzaminu jest ogłaszany przez Komisję po zakończeniu egzaminu.

  • Egzamin magisterski przeprowadzany jest w formie ustnej. W części pierwszej student dokonuje krótkiej prezentacji podjętego problemu badawczego, celu pracy, jej zakresu i uzyskanych rezultatów oraz odpowiada na pytanie Komisji dotyczące przedmiotu pracy dyplomowej (Pytanie nr 1). W drugiej części egzaminu student losuje dwa pytania: pytanie z listy – Zestaw pytań ogólnych (Pytanie nr 2) dla danego kierunku studiów oraz pytanie z listy Zestaw pytań specjalizacyjnych (Pytanie nr 3) dla danej specjalności, na której student realizował program studiów. Komisja w trakcie egzaminu może formułować dodatkowe pytania. Z każdej części egzaminu dyplomowego Komisja wystawia ocenę. Wynik ogólny egzaminu Komisja ustala na podstawie ocen otrzymanych z poszczególnych części egzaminu. Wyniki egzaminu jest ogłaszany przez Komisję po zakończeniu egzaminu.