Wydział Ekonomii
i Finansów

Aktualności

DRUGA edycja Konferencji dla Młodych Naukowców, nt. NOWE TRENDY W BADANIACH NAUKOWYCH

DRUGA edycja Konferencji dla Młodych Naukowców, nt. NOWE TRENDY W BADANIACH NAUKOWYCH - Wystąpienie Młodego Naukowca 20-22.11.2020.
http://www.creativetime.pl/ntwbn2020.html

UWAGA: Konferencja organizowana jest za pośrednictwem INTERNETU.


Organizator:
CREATIVETIME,
www.creativetime.pl
konferencja@creativetime.pl