Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

Dr Wojciech Tarasiuk

Wiceprezes Zarządu KredoBank S.A. (należący do grupy PKO Banku Polskiego) z siedzibą we Lwowie.

Wydział Ekonomii i Finansów UwB to …… przyjazne miejsce dla intelektualnej dyskusji, zdobywania wiedzy i poszerzania umiejętności, w otoczeniu społeczności, która znana jest w Polsce z otwartości i ciepłych relacji międzyludzkich.  Dr Wojciech Tarasiuk -
doktor nauk ekonomicznych - Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu w Białymstoku; magister ekonomii – Uniwersytet Warszawski Filia w Białymstoku (1986)

Od 1989 pracuję w bankowości. Przez 18 ostatnich lat jestem związany z PKO Bankiem Polskim. Od 2020 pełnię funkcję Wiceprezesa Zarządu KredoBank S.A z siedzibą we Lwowie. KredoBank należy do grupy PKO Banku Polskiego.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Ekonomii i Finansów?Bo nauki ekonomiczne, finanse i zarządzanie poszerzają horyzonty nt. funkcjonowania gospodarki, budują wiedzę o zasadach działania przedsiębiorstw i organizacji a także stanowią doskonały fundament rozwoju zawodowego w różnych dziedzinach. Wszystkie realne procesy społeczno – gospodarcze wymagają zarządzania ludźmi, zasobami i finansami. Nauki ekonomiczne są właśnie o tym jak efektywnie zarządzać biegiem spraw.