Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr hab. Dorota Wyszkowska, prof. UwB

Katedra Finansów

Zakład Finansów Samorządu Terytorialnego

(085) 745-77-25
d.wyszkowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 229

konsultacje: Wtorek 18:15 - 19:15, pokój 229 

 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate