Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria

 

 

Rok 2022

 

Decyzja nr 18 z dnia 17 listopada 2022 r. uchylająca Decyzję nr 14/2022 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów z dnia 30 września 2022 r. w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz weryfikacji efektów uczenia się na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

POBIERZ

Decyzja nr 17 z dnia 24 października 2022 r. zmieniająca Decyzję nr 13/2022 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB zmieniającą Decyzję nr 16/2020 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. umiędzynarodowienia na okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2024 r.

POBIERZ

Decyzja nr 16 z dnia 13 października 2022 r. w sprawie zmiany składu Kierunkowych Zespołów Dydaktycznych do 31 sierpnia 2024 r.

POBIERZ

Decyzja nr 15 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości i terminów wpłat rat czesnego na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Finansów od roku akademickiego 2022/2023

POBIERZ

Decyzja nr 14 z dnia 30 września 2022 r. w sprawie formy prowadzenia zajęć dydaktycznych oraz weryfikacji efektów uczenia się na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023.

POBIERZ

Załącznik nr 1 do decyzji nr 14.

POBIERZ

Decyzja nr 13 z dnia 28 września 2022 r. zmieniająca Decyzję nr 16/2020 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu
ds. umiędzynarodowienia na okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2024 r.

POBIERZ

Decyzja nr 12 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie powołania Koordynatorów Programu Erasmus+ na okres od 1 października 2022 r. do 30 września 2024 r.

POBIERZ

Decyzja nr 11 z dnia 19 września 2022 r. w sprawie powołania opiekunów lat na rok akademicki 2022/2023

POBIERZ

Decyzja nr 10 z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Strategii Rozwoju Wydziału Ekonomii i Finansów do 2030 roku

POBIERZ

Decyzja nr 9 z dnia 1 kwietnia w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku  Komisji brakowania błędnie spersonalizowanych  lub uszkodzonych blankietów dyplomów i dyplomów ukończenia studiów

POBIERZ

Decyzja nr 8 z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. przygotowania Strategii Rozwoju

POBIERZ

Decyzja nr 7 z dnia 21 lutego 2022 r. dotycząca zasad usprawiedliwiania nieobecności studenta na zajęciach dydaktycznych, egzaminach/zaliczeniach na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB

POBIERZ

Decyzja nr 6 z dnia 14 lutego 2022 r. w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia wykładów na WEiF

POBIERZ

Załącznik nr 1 do Decyzja nr 6 

POBIERZ

Decyzja nr 5 z dnia 7 lutego 2022 r. w sprawie zmiany składu Kierunkowych Zespołów Dydaktycznych do 31 sierpnia 2024 r.

POBIERZ

Decyzja nr 4 z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB.

POBIERZ

Decyzja nr 3 z dnia 27 stycznia 2022 r.  zmieniająca Decyzję nr 1/2022 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia wykładów na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB z formy kontaktu bezpośredniego na formę synchroniczną

POBIERZ

Decyzja nr 2 z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie powołania opiekunów praktyk zawodowych do 30 września 2024 r.

POBIERZ

Decyzja nr 1 z dnia 3 stycznia 2022 r. w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia wykładów na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB z formy kontaktu bezpośredniego na formę synchroniczną.

POBIERZ

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 1

POBIERZ

 

Rok 2021

 

Decyzja nr 18 z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. równości płci na Wydziale Ekonomii i Finansów na lata 2022-2024 r.

POBIERZ

Decyzja nr 17 z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany przewodniczącego Kolegium Wydawniczego od 1 stycznia 2022 r. do 30 września 2024 r.

POBIERZ

Decyzja nr 16 z dnia 6 grudnia 2021 r. w sprawie rozszerzenia składu Zespołu ds. promocji.

POBIERZ

Decyzja nr 15 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie czasowej zmiany formy prowadzenia wykładów na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB z formy kontaktu bezpośredniego na formę synchroniczną

POBIERZ

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 15 - sprawozdanie z realizacji przedmiotu w formie synchronicznej zrealizowanego na Wydziale Ekonomii i Finansów UwB

POBIERZ

Decyzja nr 14 z dnia 16 listopada 2021r. w sprawie zajęć dydaktycznych, które nie mogą być prowadzone w siedzibie uczelni z zachowaniem obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego

POBIERZ

Decyzja nr 13 z dnia 28 października 2021r. w sprawie zmiany w składzie Zespołu ds. promocji

POBIERZ

Decyzja nr 12 z dnia 20 października 2021r. w sprawie zmiany w składzie Wydziałowej Komisji Oceniającej na Wydziale Ekonomii i Finansów

POBIERZ

Decyzja nr 11 z dnia 1 października 2021 r. w sprawie powołania opiekunów lat na rok akademicki 2021/2022.

POBIERZ

Decyzja nr 10 z dnia 27 września 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o zwolnienie z opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w przypadku osiągnięcia wybitnych wyników w nauce na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku.

POBIERZ

Decyzja Dziekana 9 z dnia 8 września 2021 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o zwolnienie z opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w przypadku osiągnięcia wybitnych wyników w nauce na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku.

POBIERZ

Decyzja Dziekana 8 z dnia 30 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości i terminów wpłat rat czesnego na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Finansów
od roku akademickiego 2021/2022.

POBIERZ

Decyzja Dziekana 7 z dnia 28 lipca 2021 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse w Katedrze Ekonomii Politycznej, Zakładzie Ekonomii Instytucjonalnej Wydziału Ekonomii i Finansów.

POBIERZ

Decyzja Dziekana nr 6 z 2 dnia czerwca 2021 r. w sprawie powołania opiekunów lat na rok akademicki 2021/2022.

POBIERZ

Decyzja Dziekana nr 5 z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminów dyplomowych w okresie do 30 września 2021 r. na Wydziale Ekonomii i Finansów

POBIERZ

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 5 - wniosek studenta

POBIERZ

Załącznik nr 2 do Decyzji nr 5 - wniosek promotora

POBIERZ

Decyzja Dziekana nr 4 z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się w formie zaliczeń i egzaminów końcowych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Ekonomii i Finansów

POBIERZ

Decyzja Dziekana nr 3 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zasad i trybu odbywania i zaliczania praktyk zawodowych.

POBIERZ

Załącznik nr 1 do Decyzji Dziekana nr 3 z dnia 8 lutego 2021 r. - Regulamin Studenckich Praktyk Zawodowych na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku

POBIERZ

Załącznik nr 2 do Decyzji Dziekana nr 3 z dnia 8 lutego 2021 r. - Umowa praktyk zawodowych - Wzór

POBIERZ

Załącznik nr 3 do Decyzji Dziekana nr 3 z dnia 8 lutego 2021 r. - Deklaracja planowanej praktyki

POBIERZ

Załącznik nr 4 do Decyzji Dziekana nr 3 z dnia 8 lutego 2021 r. - Ankieta oceny praktyki zawodowej

POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 2 z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. brakowania błędnie spersonalizowanych  lub uszkodzonych blankietów dyplomów i dyplomów ukończenia studiów na Wydziale Ekonomii i Finansów na okres od 8 lutego 2021r. do 30 września 2021 r.
POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 1 z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zespołu ds. działań proekologicznych na Wydziale Ekonomii i Finansów na okres od 18 stycznia 2021 r. do 30 września 2024 r. POBIERZ

 

Rok 2020

 

Decyzja Dziekana nr 29 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się na Wydziale Ekonomii i Finansów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021
POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 28 z dnia 9 grudnia 2020 r. zmieniająca Zarządzenie nr 19/2020 dotyczące  powołania opiekunów praktyk zawodowych na rok akademicki 2020-2021 POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 27 z dnia 16 października 2020 r. w sprawie organizacji form kształcenia na Wydziale Ekonomii i Finansów w roku akademickim 2020/2021 POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 26 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. zbieżności i weryfikacji efektów kształcenia z matrycą efektów i programem kształcenia na okres od 1.10.2020 r. do 30.09.2024 r. POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 25 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie zmiany składu Zespołu ds. przygotowania Strategii Rozwoju Wydziału Ekonomii i Finansów na lata 2020-2025 POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 24 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. promocji na okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2024 r. POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 23 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. kształcenia zdalnego na okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2020 r. POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 22 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia na okres od 1 października  2020 r. do 30 września 2024 r. POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 21 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kierunkowych Zespołów Dydaktycznych na okres od 1 października  2020 r. do 30 września 2024 r. POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 20 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania i przyjęcia regulaminu Rady Konsultacyjnej Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku na okres od 1 października 2020 r. do 31 sierpnia 2024 r. POBIERZ
Załącznik do Decyzji Dziekana nr 20 Regulamin Rady Konsultacyjnej Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 19 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania opiekunów praktyk zawodowych na rok akademicki 2020-2021 POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 18 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania  Wydziałowego Zespołu ds. ewaluacji na okres od 1 października  2020 r. do 30 września 2024 r. POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 17 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. osób niepełnosprawnych na okres od 1 października  2020 r. do 30 września 2024 r. POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 16 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. umiędzynarodowienia na okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2024 r POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 15 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie  powołania wydziałowego koordynatora do spraw  utworzenia „Legii Akademickiej” od 01.10.2020 r. do 30.09.2024 r.   POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 14 z dnia 1 października 2020 r. w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego na okres od 1 października 2020 r. do 30 września 2024 r. POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 13 z dnia 10 września 2020 r. w sprawie organizacji i form kształcenia na Wydziale Ekonomii i Finansów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 12/RW z dnia 07.09.2020 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej na kadencję 2020 - 2024 POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 12 z dnia 07.09.2020 r. w sprawie powołania opiekunow lat na rok akademicki 2020/2021 POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 11 z dnia 03.08.2020 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o zwolnienie z opłat za kształcenie na studiach niestacjonarnych w przypadku osiągnięcia wybitnych wyników w nauce na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku.
POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 10 z dnia 06.07.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości i terminów wpłat rat czesnego na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Finansów od roku akademickiego 2020/2021  POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 9 z dnia 30.03.2020 r. w sprawie uszczegółowienia zasad kształcenia prowadzonego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na Wydziale Ekonomii i Finansów   POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 8 z dnia 23.03.2020 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 6/2020 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów  w sprawie czasowego wprowadzenia kształcenia zdalnego jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomii i Finansów POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 7 z dnia 16.03.2020 r. w sprawie zmiany Decyzji nr 6/2020 Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów w sprawie czasowego wprowadzenia kształcenia zdalnego jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomii i Finansów POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 6 z dnia 13.03.2020 r. w sprawie czasowego wprowadzenia kształcenia zdalnego jako formy prowadzenia zajęć dydaktycznych na Wydziale Ekonomii i Finansów POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 4 z dnia 13.02.2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych POBIERZ
Załącznik do Decyzji nr 4 z dnia 13.02.2020 r. Dziekana Wydziału Ekonomii i Finansów UwB  - Regulamin studenckich praktyk zawodowychna Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku POBIERZ
Załącznik nr 1 do Regulaminu studenckjich praktyk zawodowych WEiF UwB z dnia 13.02.2020 r. - Ramowy program praktyk POBIERZ
Załącznik nr 2 do Regulaminu studenckjich praktyk zawodowych WEiF UwB z dnia 13.02.2020 r. - Umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej (PDF) POBIERZ
Załącznik nr 2 do Regulaminu studenckjich praktyk zawodowych WEiF UwB z dnia 13.02.2020 r. - Umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej (WORD) POBIERZ
Załącznik nr 3 do Regulaminu studenckjich praktyk zawodowych WEiF UwB z dnia 13.02.2020 r. - Druk uznania pracy zawodowej jako ekwiwalentu praktyki (PDF) POBIERZ
Załącznik nr 3 do Regulaminu studenckjich praktyk zawodowych WEiF UwB z dnia 13.02.2020 r. - Druk uznania pracy zawodowej jako ekwiwalentu praktyki (WORD) POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 3 z dnia 27.01.2020 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania Strategii Rozwoju Wydziału Ekonomii i Finansów POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 2 z dnia 27.01.2020 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Wydziałowej Rady Konsultacyjnej na okres od 27 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.  POBIERZ
Załącznik do Decyzji nr 2 Regulamin Wydziałowej Rady Konsultacyjnej POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 1 z dnia 27.01.2020 r. w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Rady Konsultacyjnej na okres od 27 stycznia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.  POBIERZ

 

Rok 2019

 

Decyzja Dziekana nr 16 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Oceniającej na okres od 5.11.2019r. do 30.08.2020r. POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 15 w sprawie powołania Wydziałowego Koorydynatora do spraw utworzenia "Legii Akademickiej" POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 14 w sprawie powołania Wydziałowego Doradcy ds. potwierdzania efektów uczenia się  POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 13 w sprawie zasad prowadzenia na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem e-learningu POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 12 w sprawie powołania Zespołu ds. zbieżność i werfikacji efektów  kształcenia z matrycą efektów i programem kształcenia POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 11 w sprawie powolania Wydziałowego Zespołu ds. ewaluacji POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 10 w sprawie powołania Wydziałowego Zespołu ds. jakości kształcenia POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 9 w sprawie powołania Wydziałowej Rady Konsultacyjnej POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 8 w sprawie powołania Kierunkowych Zespołów Dydaktycznych POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 7 w sprawie powołania Kolegium Wydawniczego POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 6 w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. osób niepełnosprawnych POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 5 w sprawie powołania Pełnomocnika Dziekana ds. promocji POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 4 w sprawie powołania Koordynatorów Programu Erasmus+ POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 2 w sprawie powołania opiekunów praktyk zawodowych POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 2 w sprawie ustalenia wysokości i terminów wpłat rat czasnego na studiach niestacjonarnych POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 1 w sprawie powołania opiekunów lat  POBIERZ