Wydział Ekonomii
i Finansów

Archiwum WEiZ
Galeria
Rok 2019

 

Decyzja Dziekana nr 4 w sprawie powołania Koordynatorów Programu Erasmus+

POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 3 w sprawie powołania opiekunów praktyk zawodowych na rok akademicki 2019 - 2020 POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 2 w sprawie ustalenia wysokości i terminów wpłat rat czesnego na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania od roku akademickiego  2019/2020 POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 1 w sprawie powołania opiekunów lat na rok akademicki 2019/2020 POBIERZ

 

Rok 2018

 

Decyzja Dziekana nr 15 w sprawie powołania Sekretarza administracyjnego ds. indeksacji czasopisma Optimum. Economic Studies POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 14 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Doktorantów POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 13 w sprawie powołania opiekunów lat na rok akademicki 2018/2019 POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 12 w sprawie powołania opiekunów praktyk zawodowych na rok akademicki 2018-2019 POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 11 w sprawie powolania asystenta Wydziałowego Koordynatora Programu ,,Erasmus +” oraz Opiekuna Studentów Obcojęzycznych na okres od 10.09.2018 do 30.09.2020 POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 10 w sprawie wysokości opłaty związanej z przeprowadzeniem postępowania nostryfikacyjnego w roku 2018 POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 9 w sprawie ustalenia wysokości i terminów wpłat rat czesnego na studiach niestacjonarnych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarzadzania od roku akademickiego 2018/2019 POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 8 w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej ds. studiów doktoranckich POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 7 w spr. wysokości opłat za postępowanie kwalifikacyjne na studia III stopnia i studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019 POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 6 w spr. powołania Opiekuna Studentów Obcojęzycznych POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 5 w spr. powołania Wydziałowego Doradcy ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 4 w spr. zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 3 w spr. zmiany składu Wydziałowej Rady Konsultacyjnej POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 2 w spr. zmiany składu Wydziałowego Zespołu ds. Promocji POBIERZ
Decyzja Dziekana nr 1 w spr. powołania Wydziałowej Komisji Stypendialnej ds. Studentów POBIERZ