Wydział Ekonomii
i Finansów

dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

Department of Economic and Social Development

Division of Sustainable Development - Head of the Department

(085) 745-77-29
d.kielczewski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, room 135
consultations: Monday 15:15-16:45

 

 

Publications

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar

ResearchGate