Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  - Kierownik

Zakład Zrównoważonego Rozwoju - Kierownik

(085) 745-77-29
d.kielczewski@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 135

konsultacje: poniedziałek: 13:00-14:30, pokój 135