Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

 

CytowaniaCytowania publikacji oraz indeks Hirsch’a można sprawdzić w bazach: Web of ScienceScopus oraz Google Scholar.  Uzyskane wartości mogą się różnić ze względu na zróżnicowane zasoby poszczególnych baz.

Indeks Hirscha (h-indeks) jest współczynnikiem wprowadzonym w 2005 roku do oceny osiągnięć naukowca z uwzględnieniem liczby publikacji i liczby ich cytowań.

H-indeks to liczba prac naukowych (publikacji), które uzyskały liczbę cytowań równą lub większą od h.
np. współczynnik h=10 oznacza, że wśród publikacji autora znajduje się 10, z których każda była cytowana co najmniej 10 razy.

Web of Science - zwiera dane bibliograficzne, abstrakty i informacje o cytowaniach publikacji. Są narzędziem stosowanym do oceny dorobku naukowego osób i instytucji. WOS Polska: informacje o produkcie, szkolenia online, lista konferencji indeksowanych w WoS

Scopus - baza danych prowadzona przez Elsevier, zawierająca informacje o opublikowanych pracach naukowych takich jak artykuły w czasopismach naukowych, książki, materiały konferencyjne oraz patenty.

Google Scholar- wyszukiwarka internetowa zawierająca publikacje naukowe w różnych dziedzin wiedzy. H-indeks dla publikacji cytowanych w Google Scholar można obliczyć wykorzystując program Publish or Perish (do pobrania na stronie www.harzing.com/pop.htm#download). Istnieje również możliwość założenia profilu na Google Scholar Citations, który pozwala śledzić gdzie i przez kogo są cytowane prace, a także automatycznie wylicza h-indeks.

 Polecane serwisy społecznościowe dla naukowców, umożliwiające promowanie swojego dorobku: