Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Celem Studiów Podyplomowych Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych jest wyposażenie absolwenta w ustrukturyzowaną oraz aktualną wiedzę, a także praktyczne umiejętności i kompetencje z obszarów związanych ze stosowaniem prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w tym w szczególności z zasadami i wykładnią indywidulanego prawa pracy, zbiorowego prawa pracy, zasadami ustalania wysokości składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego, obowiązkami płatników składek i zasadami ich kontroli, ogólnymi zasadami rozstrzygania sporów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, zasadami etyki zawodowej.