Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

Celem Studiów Podyplomowych Finanse i Rachunkowość Przedsiębiorstw jest przygotowanie Słuchaczy do organizacji i prowadzenia rachunkowości w przedsiębiorstwach, wykorzystania rachunkowości do podejmowania decyzji i sterowania procesami ekonomicznymi oraz usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wiedza i umiejętności nabyte na Studiach Podyplomowych są niezbędnym elementem pracy na stanowiskach finansowo-księgowych w biurach rachunkowych, działach finansowo-księgowych przedsiębiorstw oraz innych jednostkach prowadzących księgi rachunkowe. Pozwalają również na skuteczne i efektywne wykonywanie zawodu księgowego, a także wykonywania innych zawodów i funkcji, w których znajomość wiedzy z zakresu rachunkowości jest szczególnie przydatna.

W ramach Studiów Podyplomowych Słuchacze zdobywają wiedzę i umiejętności m.in. w zakresie:

  • zasad rachunkowości finansowej oraz sprawozdawczości finansowej, rachunku kosztów, rachunkowości zarządcze oraz instrumentów finansowych;
  • posługiwania się specjalistycznym językiem z zakresu finansów i rachunkowości;
  • norm prawnych regulujących procesy finansowe w przedsiębiorstwie, w szczególności w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego, jak również systemu podatkowego oraz systemu obowiązkowych ubezpieczeń społecznych;
  • specyfiki prowadzenia ksiąg rachunkowych w wymiarze praktycznym oraz rozwiązywania problemów spotykanych w codziennej pracy na stanowisku finansowo-księgowym.