Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra, prof UwB

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Zakład Teorii Przedsiębiorstwa

(085) 745-77-06
b.roszkowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 202

poniedziałek: 11:45-13:15, pokój 202