Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

Tematy badawcze realizowane na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w ramach BST w  2018 r.

Jednostka organizacyjna Nr BST Temat Kierownik tematu
Katedra Ekonomii Politycznej BST-403 Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego. Kreacja kapitału (temat kontynuowany - od 2014 do 2018) prof. dr hab. Robert Ciborowski
Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki BST-404 Finansowe, pozafinansowe i instytucjonalne determinanty rozwoju społeczno-gospodarczego (temat nowy - od 2018 do 2022)  dr hab. Grażyna Michalczuk, prof. UwB
Katedra Nauk o Przedsiębiorczości BST-405 Środki unijne i uwarunkowania fiskalne a rozwój a rozwój przedsiębiorstw (temat kontynuowany - od 2014 do 2019) prof. zw. dr hab. Henryk Wnorowski
Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego BST-407 Rozwój regionalny w warunkach integracji i globalizacji (temat kontynuowany - od 2014 do 2018) prof. dr hab. Marek Proniewski
Katedra Skarbowości BST-411 Rola polityki fiskalnej we współczesnej gospodarce (temat nowy - od 2018 do 2022) dr hab. Ryta Iwona Dziemianowicz, prof. UwB
Zakład Ekonometrii i Statystyki BST-409 Modelowanie zjawisk złożonych - teoria i zastosowanie w badaniach ekonomicznych (temat nowy - 2018 do 2022) dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB
Zakład Ekonomii Sektora Publicznego BST-402 Sektor publiczny i jego rola w kształtowaniu społecznej efektywności (temat nowy - od 2018 do 2022) dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB
Zakład Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego BST-432 Finansowe i instytucjonalne determinanty rozwoju lokalnego (temat nowy 2018 do 2022) dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB
Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych BST-408 Uwarunkowania rozwoju gospodarki światowej i współpracy transgranicznej (temat nowy - od 2018 do 2022) dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB
Zakład Podstaw i Strategii Zarządzania BST-413 Zarządzanie kompetencjami i luki kompetencyjne: przedsiębiorstwo, organizacje sieciowe, region (temat nowy - od 2018 do 2022) dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB
Zakład Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami BST-434 Instrumenty polityki rozwoju regionalnego i lokalnego (temat nowy - od 2018 do 2022) dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB 
Zakład Zarządzania BST-406 Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem - uwarunkowania, problemy, obszary zmian (temat kontynuowany - od 2014 do 2019) dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB
Zakład Zrównoważonego Rozwoju BST-401 Gospodarcze, środowiskowe i społeczne czynniki rozwoju zrównoważonego (temat nowy - od 2018 do 2022) dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB 

 

 

 

 

Tematy badawcze realizowane na Wydziale Ekonomii i Zarządzania w ramach BST w  2017 r.

Jednostka organizacyjna Nr BST Temat Kierownik tematu
Katedra Ekonomii Politycznej BST-403 Współczesne wyzwania rozwoju gospodarczego. Kreacja potencjału dr hab. Robert W. Ciborowski, prof. UwB
Katedra Nauk o Przedsiębiorczości BST-405 Środki unijne i uwarunkowania fiskalne a rozwój przedsiębiorstw prof. dr hab. Henryk Wnorowski
Katedra Polityki Ekonomicznej i Rozwoju Gospodarczego BST-407 Rozwój regionalny w warunkach integracji i globalizacji prof. dr hab. Marek Proniewski
Zakład Zarządzania BST-406 Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem – uwarunkowania, problemy, obszary zmian dr hab. Urszula Gołaszewska-Kaczan, prof. UwB
Katedra Nauk o Przedsiębiorczości BST-405 Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich prof. dr hab. Henryk Wnorowski
Katedra Skarbowości BST-411 Good governance a finanse publiczne: analiza rozwiązań stosowanych na świecie - próba aplikacji w Polsce dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB
Katedra Finansów, Rachunkowości i Informatyki BST-404 Finansowe, pozafinansowe, informatyczne i instytucjonalne aspekty funkcjonowania podmiotów gospodarczych dr hab. Grażyna Michalczuk
Zakład Ekonometrii i Statystyki BST-409 Modele zjawisk bezpośrednio nieobserwowalnych i ich zastosowanie w badaniach ekonomicznych dr hab. Józef Rogowski, prof. UwB
Zakład Ekonomii Sektora Publicznego BST-402 Mechanizmy funkcjonowania sektora publicznego dr hab. Renata Przygodzka, prof. UwB
Zakład Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego BST-432  Potencjał dochodowy jednostek samorządu terytorialnego (na przykładzie województwa podlaskiego) dr hab. Marzanna Poniatowicz, prof. UwB
Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych BST-408 Uwarunkowania i kierunki rozwoju współczesnej gospodarki światowej dr hab. Jerzy Grabowiecki, prof. UwB
Zakład Podstaw i Strategii Zarządzania BST-413 Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnym dr hab. Bogusław Plawgo, prof. UwB
Zakład Polityki Regionalnej i Zarządzania Projektami BST-434  Wpływ funduszy strukturalnych na rozwój regionu dr hab. Tadeusz Truskolaski, prof. UwB
Zakład Zrównoważonego Rozwoju BST-401 Kategorie ekonomii zrównoważonego rozwoju dr hab. Dariusz Kiełczewski, prof. UwB

 

Pismo okólne Rektora z 27 września 2017 POBIERZ
Zal2_BST_Plan_zadaniowo_finansowy POBIERZ
Zal3_BST_Wniosek_o_finansowanie zadania_badawczego POBIERZ