Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe

 

Konkurs dla młodych naukowców i uczestników studiów doktoranckich WEiZ UwB POBIERZ

 

Regulaminu Badań Młodych Naukowców na Wydziale Ekonomii i Zarządzania POBIERZ
Załączniki 1. WNIOSEK O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO W RAMACH BMN POBIERZ
Załączniki 2 - 3. KOSZTORYS I  ROZLICZENIE FINANSOWE projektu badawczego w ramach BMN POBIERZ
Załączniki 4. RECENZJA WNIOSKU O FINANSOWANIE BADAŃ POBIERZ

 

Pismo okólne Rektora z 27 września 2017 POBIERZ

 

Lista rankingowa wniosków, które otrzymały dofinansowanie w ramach badań naukowych i prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich POBIERZ