Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Arkadiusz Niedźwiecki

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Rozwoju Regionalnego i Polityki Gospodarczej

(085) 745-77-31
a.niedzwiecki@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 234

konsultacje: piątek 8:00-9:30

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate