Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Anna Wierzbicka

Katedra Nauk o Przedsiębiorstwie

Zakład Teorii Przedsiębiorstwa

(085) 745-77-06
a.wierzbicka@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 203

piątek: 8.15 - 9.45, pokój 202

 

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate