Wydział Ekonomii
i Finansów

 

dr Anna Jurczuk

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Ekonomii Instytucjonalnej

(085) 745-77-02
a.jurczuk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 208

konsultacje: czwartek 9:00 - 9:45 i 11.15 - 12:00

forma zdalna - za pośrednictwem  platformy MS Teams 

kod zespołu: qt3lx11

nazwa użytkownika: a.jurczuk@pracownik.uwb.edu.pl

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate