Wydział Ekonomii
i Finansów

 

dr Anna Jurczuk

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Ekonomii Instytucjonalnej

(085) 745-77-02
a.jurczuk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 208

konsultacje:

czwartek, godz. 9.00-9.45, sala 123 w budynku Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych
czwartek, godz. 13.15-14.00, sala 221 w budynku Wydziału Ekonomii i Finansów

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate