Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Anna Busłowska

Katedra Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Zakład Rozwoju Lokalnego i Gospodarki Przestrzennej

(085) 745-77-25
a.buslowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 232

konsultacje:

środa, godz. 13.00 – 14.30, sala 229

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate