Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Angelika Andrzejczyk

Katedra Finansów

Zakład Finansów i Rachunkowości

(085) 745-77-16
a.andrzejczyk@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

konsultacje: Środa - godz. 18:30-20:00
Konsultacje z dnia. 9.11.2022 zostały przeniesione na 7.11.2022 na godz. 13:15.