Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Aneta Kargol-Wasiluk

Katedra Finansów

Zakład Finansów Publicznych

(085) 745-77-02
a.kargol@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 208

konsultacje:

środa 16.00 - 17.30

Konsultacje we wrześniu odbywają się w środę w godz. 9:30-11:00

 

 

Publikacje

RepozytoriumUwB

Usos UwB

Google Scholar


ResearchGate