Wydział Ekonomii
i Finansów

Wydawnictwa WEiF
Monografie
Naukowe
Akty prawne oraz przydatne linki

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowej

POBIERZ

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 19 października 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

POBIERZ

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2021 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Wykaz obejmuje 815 wydawnictw: 779 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt)

POBIERZ

Zmiana i sprostowanie Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych – scalony wykaz czasopism z dnia 18 lutego 2021 r.

Wykaz obejmuje punktację artykułów naukowych opublikowanych w latach 2019-2021

POBIERZ

Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 lutego 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

POBIERZ

Nowy, rozszerzony wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych z dnia 9 lutego 2021 r.

POBIERZ

Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe z dnia 29 września 2020 r.

POBIERZ

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej

POBIERZ

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

Nowy wykaz czasopism naukowych obejmuje 30404 tytułów  (wzrost o 1373 czasopisma w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.), w tym 1209 czasopism nowoprzyjętych do bazy Scopus lub baz WoS oraz 164 czasopisma nowoprzyjęte  do bazy ERIH+, które uzyskały pozytywną ocenę KEN. W systemie ewaluacji jakości działalności naukowej 2021 wykaz ten będzie podstawowym narzędziem ustalania punktacji artykułów naukowych opublikowanych w latach 2019-2020.

POBIERZ

POBIERZ

POBIERZ

Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).    W systemie ewaluacji jakości działalności naukowej 2021 wykaz ten będzie podstawowym narzędziem ustalania punktacji monografii naukowych,  redakcji i rozdziałów w monografiach w latach 2017-2020.  


POBIERZ

 

Ustawa ‐ Przepisy wprowadzające ustawę – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018, poz. 1669, art. 322–324) POBIERZ
Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2018, poz. 1668, art. 265–274) POBIERZ
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych POBIERZ
Projekt listy czasopism Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z przypisanymi dyscyplinami 

Za publikację artykułu w czasopismach z powyższej listy od 2019 roku zostaną przydzielone punkty od 20 do 200, w zależności od prestiżu czasopisma.
POBIERZ
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. z dnia 16 listopada 2018, poz. 2152) POBIERZ
Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

Wykaz opublikowany przez MNiSW 18 stycznia 2019 r. obejmuje 536 pozycji i podzielony jest na dwie części. W części za 200 punktów (nauki społeczne 300)  znalazło się 36 zagranicznych wydawnictw naukowych. A w części listy wydawnictw za 80 punktów (nauki społeczne 100) znalazło się 500 wydawnictw - głównie polskich. Warto zaznaczyć, że jest to pierwsza wersja wykazu. Będzie on mógł być uzupełniany przez Komisję Ewaluacji Nauki jeszcze przed przypadającą na rok 2021 ewaluacją.
POBIERZ
Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej (Dz. U. z dnia 28 lutego 2019, poz. 392) POBIERZ

Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów oraz dyscyplinami naukowymi z dnia 31.07.2019 r.

Wykaz obejmuje:

* czasopisma naukowe uwzględnione w międzynarodowej bazie Scopus oraz Web Science (Core Collection);
* recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych uwzględnionych w bazie informatycznych konferencji naukowych CORE;
* czasopisma naukowe  ujęte  w międzynarodowej bazie  ERIH+, ale nie ujęte w bazach Scopus i WoS Core Collection, które w wyniku oceny eksperckiej zostały uznane za posiadające              międzynarodową renomę i szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny naukowej, a także za spełniające standardy etyczne;
* czasopisma naukowe finansowane w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych" - 484 polskich czasopism, w tym Optiumum. Economic Studies.

W nowym systemie ewaluacji jakości działalności naukowej wykaz ten jest podstawowym narzędziem ustalania punktacji artykułów naukowych opublikowanych w latach 2019-2020.

Wykaz czasopism 2019
Wykaz czasopism wg dyscyplin

 

 

 

 

 

 

 

POBIERZ
POBIERZ

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania  w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Czasopisma z programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” otrzymują 20 pkt za lata 2019-2020. Czasopisma poza listą MNiSW będą punktowane ryczałtem w wysokości 5 pkt.

Na liście projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach programu "Wsparcie dla czasopism naukowych” znajduje się Optimum. Economic Studies.

POBIERZ

Wykazy czasopism w ewaluacji za lata 2017-2018

Wykaz czasopism _Część_A
Wykaz czasopism _Część_B
Wykaz czasopism _Część_C

Liczbę punktów przyznawanych za artykuł naukowy opublikowany w latach 2017 - 2018 punkty przyznaje się zgodnie z wykazem opublikowanym w komunikacie ministra z dnia 25 stycznia 2017 r.


POBIERZ
POBIERZ
POBIERZ


Przewodnik po ewaluacji jakości działalności naukowej

POBIERZ