Wydział Ekonomii
i Finansów

Studia Podyplomowe

IIA Polska patronem merytorycznym Studiów Podyplomowych Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego

 

Mamy przyjemność poinformować, że w roku akademickim 2020/2021 patronat merytoryczny nad Studiami Podyplomowymi Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego prowadzonymi na Wydziale Ekonomii i Finansów Uniwersytetu w Białymstoku objął Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska. Celem patronatu jest współpraca IIA Polska oraz Studiów Podyplomowych przy organizacji studiów i ich promowaniu. Wyróżnieniem tym cieszą się nieliczne jednostki akademickie w całym kraju, w tym m.in. Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu czy Wojskowa Akademia Techniczna.

Instytut Audytorów Wewnętrznych IIA Polska jest polskim reprezentantem Instytutu Audytorów Wewnętrznych (The Institute of Internal Auditors (IIA)), najstarszej i największej na świecie organizacji skupiającej audytorów wewnętrznych. W blisko 200 oddziałach narodowych i organizacjach afiliowanych jest zrzeszonych ponad 170 000 osób. Instytut Audytorów Wewnętrznych to światowy lider w dziedzinie normalizacji, certyfikacji, badań, kształcenia i przygotowania do praktycznego wykonywania zawodu audytora wewnętrznego. Do polskiego oddziału IIA należy ponad 1500 osób z całego kraju i liczba ta systematycznie rośnie.

Od ponad 10 lat Instytut jest jedyną w Polsce organizacją zajmującą się kompleksowo problematyką audytu wewnętrznego, umacnianiem rangi zawodowej audytorów oraz integracją środowiska audytorskiego. Zrzesza osoby ze wszystkich sektorów gospodarki, a także pracowników naukowych. Współpracuje z administracją publiczną wszystkich sektorów, uczelniami, organizacjami zajmującymi się zarządzaniem ryzykiem oraz technologiami IT, a także z innymi instytucjami i fundacjami. Jest rozpoznawany w środowiskach wszystkich poziomów zarządzania w poszczególnych sektorach: finansowym, bankowym, ubezpieczeniowym, spółek giełdowych, przedsiębiorstw oraz publicznym. Konsekwentnie promuje i realizuje program rozwoju i szkolenia audytorów na potrzeby funkcji audytu wewnętrznego w Polsce, między innymi poprzez organizowanie konferencji i szkoleń, a także wydawanie merytorycznych publikacji. Instytut propaguje również zwiększenie zakresu działania audytora wewnętrznego oraz wzmocnienie jego roli w organizacji.

 


Ogłoszenie

W roku akademickim 2020/2021 zajęcia dydaktyczne na Studiach Podyplomowych Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego będą realizowane zdalnie za pośrednictwem platformy MS Teams.

 

Uwaga! Zastrzegamy możliwość przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć ze względu na ewentualne zmiany harmonogramu naboru uczestników do projektu Bony na szkolenie. Szczegółowe informacje na temat projektu są dostępne u operatorów projektu w województwie podlaskim, tj.

 

II tura rekrutacji na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapisów na nową edycję Studiów Podyplomowych Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego. II tura naboru kandydatów trwa od 22 września do 13 listopada br. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji są dostępne pod poniższym linkiem:

https://weif.uwb.edu.pl/rekrutacja-2612

Uwaga!

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi możliwości korzystania z dofinansowania czesnego ze środków pochodzących z funduszy europejskich i innych funduszy informujemy, że honorujemy wszelkie formy wsparcia. W ubiegłych latach Studia Podyplomowe Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego były Usługodawcą w ramach projektu Bony na Szkolenia. W nadchodzącej edycji projektu, tj. w październiku 2020 r., również przewidujemy zgłoszenie ww. usługi do Bazy Usług Rozwojowych. Szczegółowe informacje na temat projektu Bony na Szkolenia są dostępne w portalach internetowych instytucji organizujących projekt.


Otwarcie rekrutacji na Studia Podyplomowe w roku akademickim 2020/2021

Szanowni Państwo, ruszyły zapisy na nową edycję Studiów Podyplomowych Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego. Szczegółowe informacje dotyczące procesu rekrutacji są dostępne pod poniższym linkiem:

https://weif.uwb.edu.pl/rekrutacja-2612

 

Od 25 maja br. zajęcia na Studiach Podyplomowych odbywają się zdalnie

W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania uczelni przez zawieszenie kształcenia na studiach podyplomowych w siedzibach uczelni wprowadzonym rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zarządzeniem nr 35 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych, weryfikacji osiągniętych efektów uczenia się oraz przeprowadzania egzaminów dyplomowych w terminie do 30 września 2020 r., w Uniwersytecie w Białymstoku zajęcia na Studiach Podyplomowych Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego odbywają się w formie zdalnej. Zajęcia dydaktyczne oraz zaliczenia i egzaminy realizowane są poprzez platformę Microsoft Teams.

 

Dostęp do platformy Microsoft Teams

Uniwersytet w Białymstoku zapewnia bezpłatny dostęp do platformy MS Teams wszystkim Słuchaczom i Wykładowcom Studiów Podyplomowych Rachunkowość i Audyt Wewnętrzny w Jednostkach Sektora Publicznego.

Dostęp do platformy Teams jest możliwy – po zalogowaniu – z widoku witryny internetowej https://portal.office.com/ lub poprzez aplikację Teams zainstalowaną na komputerze lub urządzeniu mobilnym.

Usługa Microsoft 365, w skład której wchodzi Teams, zawiera również m.in. poszerzony dysk wirtualny OneDrive, Class Notebook, Word, Excel, PowerPoint czy OneNote. Do dyspozycji Słuchaczy i Wykładowców pozostaje również poczta elektroniczna obsługiwana przez Outlook w domenie @student.uwb.edu.pl lub @pracownik.uwb.edu.pl.

W przypadku problemów technicznych związanych z logowaniem lub obsługą Microsoft 365 zapraszamy do kontaktu z Działem Sieci Komputerowych, tel. 85 745 70 92, e-mail: dask@uwb.edu.pl.

 

Przetwarzanie danych osobowych w związku z kształceniem zdalnym

Inspektor Ochrony Danych Uniwersytetu w Białymstoku informuje o przekazaniu danych osobowych użytkowników usługi Microsoft 365 do Microsoft Corporation.

Przekazanie danych nastąpiło na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych zawartej przez Microsoft Corporation z Uniwersytetem w Białymstoku w zakresie niezbędnym do obsługi udostępnionego narzędzia. Dane osobowe użytkowników zostaną wykorzystane przez Microsoft Corporation w celu wywiązania się z zobowiązań związanych ze świadczoną usługą, na zasadach określonych w przepisach prawa oraz regulacjach umownych, w szczególności wspomnianej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. Usługodawca, tzn. Microsoft Corporation, zapewnia stosowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa danych osobowych. Dane osobowe są przechowywane na terenie Unii Europejskiej. Jednocześnie ze względu na fakt, że Microsoft Corporation jest podmiotem podejmującym działania o zasięgu ogólnoświatowym, dopełniono również wymaganych prawem procedur dotyczących przetwarzania danych poza obszarem EOG, tj. usługodawca zobowiązał się do przestrzegania standardowych klauzul umownych ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z procedurą przewidzianą w RODO.

Szersze informacje na ten temat można uzyskać poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, tel. 85 745 71 76, e-mail: iod@uwb.edu.pl.