Wydział Ekonomii
i Finansów

Instrukcje składnia wniosków/oświadczenia o dochodach dostępne są w USOSweb UwB oraz na stronie internetowej Uczelnia:

https://uwb.edu.pl/stypendia-studenci-3998

 

Warto poczytać
Regulamin świadczeń dla studentów Uniwersytetu w Białymstoku POBIERZ
Zmiana Regulaminu świadczeń POBIERZ
Lista załączników do wniosku o stypendium socjalne POBIERZ
Pojęcie utraty i uzyskania dochodu w rozumieniu Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych POBIERZ
Oświadczenia
Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych POBIERZ
Oświadczenie do zwiększenia stypendium socjalnego POBIERZ
Oświadczenie o nieprowadzeniu wspólnego gospodarstwa domowego z rodzicami POBIERZ

Zaświadczenie o średniej ocen (tylko dla studentów 1. roku drugiego stopnia, którzy ukończyli pierwszy stopień poza Wydziałem)

średnia ocen powinna być podana do 4 miejsc po przecinku!

POBIERZ