Wydział Ekonomii
i Finansów

Akademiki

Kwaterowanie do Domu Studenta na rok akademicki 2021/2022 odbędzie się w terminie od (sobota) 25 września 2021 r. do 5 października 2021 r. (wtorek) w godzinach od 9.00. do 13.00.                      

Miejsca w domach studenta  przyznawane są na wniosek studenta złożony w USOSweb UwB (zakładka dla wszystkich, ikonka wnioski).

Konieczenie zapoznaj się z instrukcją.

Przed wypełnieniem wniosku należy wypełnić Oświadczenie o dochodach (również w USOSweb). Nie dotyczy to studentów, którzy w mijającym roku akademickim ubiegali się o stypendium socjalne (mają zaakceptowane ww. Oświadczenie w systemie).

Student, któremu zostało przyznane miejsce potwierdza przyjęcie przydziału (w USOSweb), a następnie (w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia) składa wniosek na Wydziale w wersji papierowej wraz z dokumentacją. W przypadku niedopełnienia tych warunków miejsce może zostać przyznane innemu wnioskodawcy.

W pierwszej kolejności miejsca w domu studenckim przyznawane są studentom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, którym codziennny dojazd do Uczelni uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 17 lipca 2020 r.

 

Harmonogram czynności w postępowaniach dotyczących przyznawania miejsc
w Domach Studenta na rok akademicki 2021/2022:

Student kontynuujący studia

Kandydat przyjęty na studia
(w tym na studia drugiego stopnia)

Czynności

od 26.07.2021 r.

godz. 00:01

od 17.08.2021 r.

godz. 00:01

Uruchomienie generowania wniosków w systemie USOSweb UwB.

10.08.2021 r.

godz. 23:59

31.08.2021 r.

godz. 23:59

Zamknięcie tury elektronicznego generowania wniosków  w USOSweb UwB.

11.08.2021 r. - 12.08.2021 r.

01.09.2021 r. - 02.09.2021 r.

Rozpatrywanie wniosków.

13.08.2021 r.

03.09.2021 r.

Potwierdzenie przyjęcia przydziałów przez studentów  w USOSweb UwB.

16.08.2021 r.

06.09.2021 r.

Odrzucenie wniosków studentów, którzy nie potwierdzili przyjęcia przydziału.

 

Odpłatności za zakwaterowanie od roku ak. 2022/2023 - Komunikat nr 2 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 20 stycznia 2022 r.

 

Informacje na temat miejsc w domach studenta (dotyczy tylko studentów Wydziału Ekonomii i Finansów UwB) można uzyskać na Wydziale w pokoju 129 lub pod numerem telefonu 85 745 77 01.

 

Pytania dotyczące akademika (kaucji, warunków, panujących zasad, wolnych miejsc w trakcie roku akademickiego) proszę kierować do administracji Domu Studenta, dostępnej pod numerami telefonów 85 745 7899 i 85 745 7898 oraz pod adresem ds1@uwb.edu.pl.