Wydział Ekonomii
i Finansów

Menu:

 

dr Agnieszka Piekutowska

Katedra Ekonomii Politycznej

Zakład Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych

(085) 745-77-30
piekutowska@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 219

konsultacje: wtorek 8.00-9.30 (109)