Wydział Ekonomii
i Finansów

 

dr Agnieszka Ertman

Katedra Finansów
Zakład Finansów i Rachunkowości

(085) 745-77-16
a.ertman@uwb.edu.pl
Białystok, ul. Warszawska 63, pokój 319

konsultacje: wtorek 13.00-14.30

Konsultacje we wrześniu: 28.09.2022   -    9.30 - 11.00