Wydział Ekonomii
i Finansów

Wyjazdy w roku akademickim 2021_2022

Rekrutacja osób zainteresowanych wyjazdem na wykłady (STA) oraz szkolenia (STT) odbędzie się w okresie od 25 października do 7 listopada 2021 r.

W przypadku większej liczby zgłoszeń niż dostępna liczba miejsc, zostanie utworzona lista rezerwowa.

Jeżeli liczba miejsc nie zostanie wyczerpana, a będą dostępne wolne środki na wyjazdy tego typu, prowadzona będzie rekrutacja ciągła.

W trakcie realizowanej mobilności nauczyciel nie może przebywać na urlopach: płatnym naukowym, bezpłatnym, dla poratowania zdrowia, wychowawczym, macierzyńskim/ojcowskim, rodzicielskim, wypoczynkowym; zasiłku opiekuńczym lub zwolnieniu chorobowym.

Mobilność może być realizowana również w formie zdalnej, bez wyjazdu (za zgodą instytucji przyjmującej), lecz w takim przypadku pracownik nie otrzyma stypendium z programu Erasmus+.

Osoby zainteresowane wyjazdem mogą zasięgnąć bliższych informacji u dr Edyty Sidorczuk-Pietraszko - koordynatora wydziałowego ds. mobilności kadry (e.sidorczuk@uwb.edu.pl)

Wypełniony i podpisany przez pracownika Mobility Agreement proszę przesłać drogą mailową na adres: e.sidorczuk@uwb.edu.pl

Pełna treść zasad kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) na UwB dostępna TUTAJ

Pełna treść zasad kwalifikacji nauczycieli akademickich na wyjazdy w celach szkoleniowych (STT) na UwB dostępna TUTAJ

Zasady finansowe dot. wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych (STT) oraz w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych (STA) w ramach programu Erasmus+

DOKUMENTY REKRUTACYJNE

WYJAZDY NA WYKŁADY:

Formularz zgłoszeniowy

Mobility Agreement - Staff Mobility For Teaching

WYJAZDY NA SZKOLENIA:

Formularz zgłoszeniowy

Mobility Agreement - Staff Mobility For Training